Fans na Facebooku
0

Pravidla soutěže „Vanocniopice“
(dále jen soutěž)

Provozovatel a organizátor

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Stance Communications, s.r.o., sídlem Praha 1, Staré Město, Salvátorská 931/8

Partnerem soutěže zajišťujícím věcné ceny je společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o., sídlem Praha 4, Vyskočilova 1/1410, PSČ 14021. Internetové stránky soutěže jsou provozovány výhradně na adrese www.vanocniopice.cz (dále jen webové stránky).

Princip a trvání soutěže

Soutěž začíná datem 7.12.2009 a končí datem 10.1.2009.

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo ve výše uvedeném termínu na webové stránce soutěže vloží, upraví a následně odešle fotografii (dále: upravená fotografie), zaregistruje se svým jménem a platnou emailovou adresou a projeví souhlas se zařazením do soutěže zaškrtnutím příslušné volby.

Ze všech obdržených fotografií během období soutěže vybere 3 členná porota jmenovaná organizátorem tři vítězné obrázky, jejichž autoři obdrží věcnou cenu dodanou partnerem soutěže. Jedna osoba se může soutěže účastnit vícekrát, má však vždy nárok na maximálně jednu věcnou cenu.

Ceny a zveřejnění výsledků

Výherci soutěže budou zveřejněni nejpozději do 10 pracovních dní po termínu ukončení soutěže na těchto webových stránkách. Ve stejném termínu bude každého výherce kontaktovat provozovatel ohledně předání ceny a organizátor soutěže na emailové adrese zadané při registraci do soutěže.

Další ustanovení

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli během doby trvání soutěže tato pravidla upravit (s neodkladným vystavením nového znění na této internetové adrese) či soutěž ukončit bez udání důvodu. Odesláním fotografie účastník soutěže prohlašuje, že souhlasí s pravidly soutěže, přistupuje k nim, že v upravené fotografii použil svůj obličej nebo obličej osoby, která s použitím svého obličeje v této soutěži dala účastníkovi soutěže souhlas. Za pravdivost tohoto prohlášení nese účastník soutěže veškerou právní odpovědnost.